«Սանտայի ՆՎԵՐՆԵՐԸ» ամանորյա ՆՈՐ երաժշտական ներկայացում

Events

10 December Sunday 12:00

Մատնաչափիկը

Buy ticket
10 December Sunday 13:30

Մատնաչափիկը

Buy ticket
10 December Sunday 15:00

Մատնաչափիկը

Buy ticket
10 December Sunday 16:30

Մատնաչափիկը

Buy ticket
10 December Sunday 18:00

Մատնաչափիկը

Buy ticket
15 December Friday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
15 December Friday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
15 December Friday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
16 December Saturday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
16 December Saturday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
16 December Saturday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
16 December Saturday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
16 December Saturday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
17 December Sunday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
17 December Sunday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
17 December Sunday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
17 December Sunday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
17 December Sunday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
18 December Monday 11:00

«Santa's presents»

Buy ticket
18 December Monday 13:00

«Santa's presents»

Buy ticket
18 December Monday 15:00

«Santa's presents»

Buy ticket
18 December Monday 19:00

«Santa's presents»

Buy ticket
19 December Tuesday 11:00

«Santa's presents»

Buy ticket
19 December Tuesday 13:00

«Santa's presents»

Buy ticket
19 December Tuesday 15:00

«Santa's presents»

Buy ticket
19 December Tuesday 17:00

«Santa's presents»

Buy ticket
19 December Tuesday 19:00

«Santa's presents»

Buy ticket
20 December Wednesday 11:00

«Santa's presents»

Buy ticket
20 December Wednesday 13:00

«Santa's presents»

Buy ticket
20 December Wednesday 15:00

«Santa's presents»

Buy ticket
20 December Wednesday 17:00

«Santa's presents»

Buy ticket
20 December Wednesday 19:00

«Santa's presents»

Buy ticket
21 December Thursday 11:00

«Santa's presents»

Buy ticket
21 December Thursday 11:00

Grapapik

Buy ticket
21 December Thursday 13:00

«Santa's presents»

Buy ticket
21 December Thursday 13:00

Grapapik

Buy ticket
21 December Thursday 15:00

«Santa's presents»

Buy ticket
21 December Thursday 15:00

Grapapik

Buy ticket
21 December Thursday 17:00

«Santa's presents»

Buy ticket
21 December Thursday 17:00

Grapapik

Buy ticket
21 December Thursday 19:00

«Santa's presents»

Buy ticket
21 December Thursday 19:00

Grapapik

Buy ticket
22 December Friday 11:00

Grapapik

Buy ticket
22 December Friday 11:00

«Santa's presents»

Buy ticket
22 December Friday 13:00

Grapapik

Buy ticket
22 December Friday 13:00

«Santa's presents»

Buy ticket
22 December Friday 15:00

Grapapik

Buy ticket
22 December Friday 15:00

«Santa's presents»

Buy ticket
22 December Friday 17:00

Grapapik

Buy ticket
22 December Friday 17:00

«Santa's presents»

Buy ticket
22 December Friday 19:00

Grapapik

Buy ticket
22 December Friday 19:00

«Santa's presents»

Buy ticket
23 December Saturday 12:00

Grapapik

Buy ticket
23 December Saturday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
23 December Saturday 14:00

Grapapik

Buy ticket
23 December Saturday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
23 December Saturday 16:00

Grapapik

Buy ticket
23 December Saturday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
23 December Saturday 18:00

Grapapik

Buy ticket
23 December Saturday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
23 December Saturday 19:30

Grapapik

Buy ticket
23 December Saturday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
24 December Sunday 12:00

Grapapik

Buy ticket
24 December Sunday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
24 December Sunday 14:00

Grapapik

Buy ticket
24 December Sunday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
24 December Sunday 16:00

Grapapik

Buy ticket
24 December Sunday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
24 December Sunday 18:00

Grapapik

Buy ticket
24 December Sunday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
24 December Sunday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
25 December Monday 12:00

Grapapik

Buy ticket
25 December Monday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
25 December Monday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
25 December Monday 16:00

Grapapik

Buy ticket
25 December Monday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
25 December Monday 18:00

Grapapik

Buy ticket
25 December Monday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
25 December Monday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
26 December Tuesday 12:00

Grapapik

Buy ticket
26 December Tuesday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
26 December Tuesday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
26 December Tuesday 16:00

Grapapik

Buy ticket
26 December Tuesday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
26 December Tuesday 18:00

Grapapik

Buy ticket
26 December Tuesday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
26 December Tuesday 19:30

Grapapik

Buy ticket
26 December Tuesday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
27 December Wednesday 12:00

Grapapik

Buy ticket
27 December Wednesday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
27 December Wednesday 14:00

Grapapik

Buy ticket
27 December Wednesday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
27 December Wednesday 16:00

Grapapik

Buy ticket
27 December Wednesday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
27 December Wednesday 18:00

Grapapik

Buy ticket
27 December Wednesday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
27 December Wednesday 19:30

Grapapik

Buy ticket
27 December Wednesday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
28 December Thursday 12:00

Grapapik

Buy ticket
28 December Thursday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
28 December Thursday 14:00

Grapapik

Buy ticket
28 December Thursday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
28 December Thursday 16:00

Grapapik

Buy ticket
28 December Thursday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
28 December Thursday 18:00

Grapapik

Buy ticket
28 December Thursday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
28 December Thursday 19:30

Grapapik

Buy ticket
28 December Thursday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
29 December Friday 12:00

Grapapik

Buy ticket
29 December Friday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
29 December Friday 14:00

Grapapik

Buy ticket
29 December Friday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
29 December Friday 16:00

Grapapik

Buy ticket
29 December Friday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
29 December Friday 18:00

Grapapik

Buy ticket
29 December Friday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
29 December Friday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
30 December Saturday 12:00

Grapapik

Buy ticket
30 December Saturday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
30 December Saturday 14:00

Grapapik

Buy ticket
30 December Saturday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
30 December Saturday 16:00

Grapapik

Buy ticket
30 December Saturday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
30 December Saturday 18:00

Grapapik

Buy ticket
30 December Saturday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
30 December Saturday 19:30

Grapapik

Buy ticket
30 December Saturday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
31 December Sunday 12:00

Grapapik

Buy ticket
31 December Sunday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
31 December Sunday 14:00

Grapapik

Buy ticket
31 December Sunday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
2 January Tuesday 12:00

Grapapik

Buy ticket
2 January Tuesday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
2 January Tuesday 14:00

Grapapik

Buy ticket
2 January Tuesday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
2 January Tuesday 16:00

Grapapik

Buy ticket
2 January Tuesday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
2 January Tuesday 18:00

Grapapik

Buy ticket
2 January Tuesday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
3 January Wednesday 12:00

Grapapik

Buy ticket
3 January Wednesday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
3 January Wednesday 14:00

Grapapik

Buy ticket
3 January Wednesday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
3 January Wednesday 16:00

Grapapik

Buy ticket
3 January Wednesday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
3 January Wednesday 18:00

Grapapik

Buy ticket
3 January Wednesday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
4 January Thursday 12:00

Grapapik

Buy ticket
4 January Thursday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
4 January Thursday 14:00

Grapapik

Buy ticket
4 January Thursday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
4 January Thursday 16:00

Grapapik

Buy ticket
4 January Thursday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
4 January Thursday 18:00

Grapapik

Buy ticket
4 January Thursday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
5 January Friday 12:00

Grapapik

Buy ticket
5 January Friday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
5 January Friday 14:00

Grapapik

Buy ticket
5 January Friday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
5 January Friday 16:00

Grapapik

Buy ticket
5 January Friday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
5 January Friday 18:00

Grapapik

Buy ticket
5 January Friday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
6 January Saturday 12:00

Grapapik

Buy ticket
6 January Saturday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
6 January Saturday 14:00

Grapapik

Buy ticket
6 January Saturday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
6 January Saturday 16:00

Grapapik

Buy ticket
6 January Saturday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
6 January Saturday 18:00

Grapapik

Buy ticket
6 January Saturday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
6 January Saturday 19:30

Grapapik

Buy ticket
7 January Sunday 12:00

Grapapik

Buy ticket
7 January Sunday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
7 January Sunday 14:00

Grapapik

Buy ticket
7 January Sunday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
7 January Sunday 16:00

Grapapik

Buy ticket
7 January Sunday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
7 January Sunday 18:00

Grapapik

Buy ticket
7 January Sunday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
7 January Sunday 19:30

Grapapik

Buy ticket
7 January Sunday 19:30

«Santa's presents»

Buy ticket
12 January Friday 12:00

Grapapik

Buy ticket
12 January Friday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
12 January Friday 14:00

Grapapik

Buy ticket
12 January Friday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
12 January Friday 19:00

Grapapik

Buy ticket
12 January Friday 19:00

«Santa's presents»

Buy ticket
13 January Saturday 12:00

Grapapik

Buy ticket
13 January Saturday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
13 January Saturday 14:00

Grapapik

Buy ticket
13 January Saturday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
13 January Saturday 16:00

Grapapik

Buy ticket
13 January Saturday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
13 January Saturday 18:00

Grapapik

Buy ticket
13 January Saturday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
14 January Sunday 12:00

Grapapik

Buy ticket
14 January Sunday 12:00

«Santa's presents»

Buy ticket
14 January Sunday 14:00

Grapapik

Buy ticket
14 January Sunday 14:00

«Santa's presents»

Buy ticket
14 January Sunday 16:00

Grapapik

Buy ticket
14 January Sunday 16:00

«Santa's presents»

Buy ticket
14 January Sunday 18:00

Grapapik

Buy ticket
14 January Sunday 18:00

«Santa's presents»

Buy ticket
10 December Sunday 12:00

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
10Dec
10 December Sunday 13:30

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
10Dec
10 December Sunday 15:00

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
10Dec
10 December Sunday 16:30

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
10Dec
10 December Sunday 18:00

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
10Dec
15 December Friday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
15Dec
15 December Friday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
15Dec
15 December Friday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
15Dec
16 December Saturday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
16Dec
16 December Saturday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
16Dec
16 December Saturday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
16Dec
16 December Saturday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
16Dec
16 December Saturday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
16Dec
17 December Sunday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
17Dec
17 December Sunday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
17Dec
17 December Sunday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
17Dec
17 December Sunday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
17Dec
17 December Sunday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
17Dec
18 December Monday 11:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
18Dec
18 December Monday 13:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
18Dec
18 December Monday 15:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
18Dec
18 December Monday 19:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
18Dec
19 December Tuesday 11:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
19Dec
19 December Tuesday 13:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
19Dec
19 December Tuesday 15:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
19Dec
19 December Tuesday 17:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
19Dec
19 December Tuesday 19:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
19Dec
20 December Wednesday 11:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
20Dec
20 December Wednesday 13:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
20Dec
20 December Wednesday 15:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
20Dec
20 December Wednesday 17:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
20Dec
20 December Wednesday 19:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
20Dec
21 December Thursday 11:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
21Dec
21 December Thursday 11:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
21Dec
21 December Thursday 13:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
21Dec
21 December Thursday 13:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
21Dec
21 December Thursday 15:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
21Dec
21 December Thursday 15:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
21Dec
21 December Thursday 17:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
21Dec
21 December Thursday 17:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
21Dec
21 December Thursday 19:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
21Dec
21 December Thursday 19:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
21Dec
22 December Friday 11:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
22Dec
22 December Friday 11:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
22Dec
22 December Friday 13:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
22Dec
22 December Friday 13:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
22Dec
22 December Friday 15:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
22Dec
22 December Friday 15:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
22Dec
22 December Friday 17:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
22Dec
22 December Friday 17:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
22Dec
22 December Friday 19:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
22Dec
22 December Friday 19:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
22Dec
23 December Saturday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
23Dec
23 December Saturday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
23Dec
23 December Saturday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
23Dec
23 December Saturday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
23Dec
23 December Saturday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
23Dec
23 December Saturday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
23Dec
23 December Saturday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
23Dec
23 December Saturday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
23Dec
23 December Saturday 19:30

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
23Dec
23 December Saturday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
23Dec
24 December Sunday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
24Dec
24 December Sunday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
24Dec
24 December Sunday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
24Dec
24 December Sunday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
24Dec
24 December Sunday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
24Dec
24 December Sunday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
24Dec
24 December Sunday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
24Dec
24 December Sunday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
24Dec
24 December Sunday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
24Dec
25 December Monday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
25Dec
25 December Monday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
25Dec
25 December Monday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
25Dec
25 December Monday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
25Dec
25 December Monday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
25Dec
25 December Monday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
25Dec
25 December Monday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
25Dec
25 December Monday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
25Dec
26 December Tuesday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
26Dec
26 December Tuesday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
26Dec
26 December Tuesday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
26Dec
26 December Tuesday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
26Dec
26 December Tuesday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
26Dec
26 December Tuesday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
26Dec
26 December Tuesday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
26Dec
26 December Tuesday 19:30

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
26Dec
26 December Tuesday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
26Dec
27 December Wednesday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
27Dec
27 December Wednesday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
27Dec
27 December Wednesday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
27Dec
27 December Wednesday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
27Dec
27 December Wednesday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
27Dec
27 December Wednesday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
27Dec
27 December Wednesday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
27Dec
27 December Wednesday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
27Dec
27 December Wednesday 19:30

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
27Dec
27 December Wednesday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
27Dec
28 December Thursday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
28Dec
28 December Thursday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
28Dec
28 December Thursday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
28Dec
28 December Thursday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
28Dec
28 December Thursday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
28Dec
28 December Thursday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
28Dec
28 December Thursday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
28Dec
28 December Thursday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
28Dec
28 December Thursday 19:30

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
28Dec
28 December Thursday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
28Dec
29 December Friday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
29Dec
29 December Friday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
29Dec
29 December Friday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
29Dec
29 December Friday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
29Dec
29 December Friday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
29Dec
29 December Friday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
29Dec
29 December Friday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
29Dec
29 December Friday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
29Dec
29 December Friday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
29Dec
30 December Saturday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
30Dec
30 December Saturday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
30Dec
30 December Saturday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
30Dec
30 December Saturday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
30Dec
30 December Saturday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
30Dec
30 December Saturday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
30Dec
30 December Saturday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
30Dec
30 December Saturday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
30Dec
30 December Saturday 19:30

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
30Dec
30 December Saturday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
30Dec
31 December Sunday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
31Dec
31 December Sunday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
31Dec
31 December Sunday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
31Dec
31 December Sunday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
31Dec
2 January Tuesday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
2Jan
2 January Tuesday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
2Jan
2 January Tuesday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
2Jan
2 January Tuesday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
2Jan
2 January Tuesday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
2Jan
2 January Tuesday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
2Jan
2 January Tuesday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
2Jan
2 January Tuesday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
2Jan
3 January Wednesday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
3Jan
3 January Wednesday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
3Jan
3 January Wednesday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
3Jan
3 January Wednesday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
3Jan
3 January Wednesday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
3Jan
3 January Wednesday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
3Jan
3 January Wednesday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
3Jan
3 January Wednesday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
3Jan
4 January Thursday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
4Jan
4 January Thursday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
4Jan
4 January Thursday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
4Jan
4 January Thursday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
4Jan
4 January Thursday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
4Jan
4 January Thursday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
4Jan
4 January Thursday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
4Jan
4 January Thursday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
4Jan
5 January Friday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
5Jan
5 January Friday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
5Jan
5 January Friday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
5Jan
5 January Friday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
5Jan
5 January Friday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
5Jan
5 January Friday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
5Jan
5 January Friday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
5Jan
5 January Friday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
5Jan
6 January Saturday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
6Jan
6 January Saturday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
6Jan
6 January Saturday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
6Jan
6 January Saturday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
6Jan
6 January Saturday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
6Jan
6 January Saturday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
6Jan
6 January Saturday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
6Jan
6 January Saturday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
6Jan
6 January Saturday 19:30

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
6Jan
7 January Sunday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
7Jan
7 January Sunday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
7Jan
7 January Sunday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
7Jan
7 January Sunday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
7Jan
7 January Sunday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
7Jan
7 January Sunday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
7Jan
7 January Sunday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
7Jan
7 January Sunday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
7Jan
7 January Sunday 19:30

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
7Jan
7 January Sunday 19:30

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
7Jan
12 January Friday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
12Jan
12 January Friday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
12Jan
12 January Friday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
12Jan
12 January Friday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
12Jan
12 January Friday 19:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
12Jan
12 January Friday 19:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
12Jan
13 January Saturday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
13Jan
13 January Saturday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
13Jan
13 January Saturday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
13Jan
13 January Saturday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
13Jan
13 January Saturday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
13Jan
13 January Saturday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
13Jan
13 January Saturday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
13Jan
13 January Saturday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
13Jan
14 January Sunday 12:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
14Jan
14 January Sunday 12:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
14Jan
14 January Sunday 14:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
14Jan
14 January Sunday 14:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
14Jan
14 January Sunday 16:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
14Jan
14 January Sunday 16:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
14Jan
14 January Sunday 18:00

Grapapik

Dreams come true only if they are sent to space from a good heart and you really believe in them. Let's help the child achieve his dream together, which not all dreams come true.

Buy ticket
14Jan
14 January Sunday 18:00

«Santa's presents»

A Christmas musical performance where you and your kids will discover how Santa's elves prepare the presents.

Buy ticket
14Jan
May 2022

«Ոսկե ճուտիկը» Աբովյանի ամենամյա թատերական փառատոնին

Ս/թ հոկտեմբերի 8-ին Հ. Թումանյանի անվան Տիկնիկային թատրոնը Աբովյանում անցկացվող թատերական փառատոնի շրջանակում մեծ հաջողությամբ ցուցադրեց Վ. Օռլովի «Ոսկե ճուտիկը» (բեմադրությունը՝ Կարեն Խաչատրյանի):

June 2022

Festival in Kirov

Երևանի պետական տիկնիկային թատրոնը վերադարձել է Կիրովից, ուր տեղի մշակույթի զարգացման կոմիտեի նախաձեռնությամբ հունիսի 17-18-ին անց կացվեց «Сказочные игры на Вятке» միջազգային փառատոնը:

June 2023

Marieta Dovlatbekyan's "Bukowski" performance in Bratislava, the capital of Slovakia.

Dear spectators, we are pleased to inform you that this year an interesting precedent took place in the history of puppet theater: for the first time, the premiere of our theatrical performance took place in another country, specifically in Bratislava, the capital of Slovakia