National Puppet Theater

National Puppet Theater

National Puppet Theater

Events

25 May Saturday 12:00

The invincible rooster

Buy ticket
25 May Saturday 14:00

The invincible rooster

Buy ticket
25 May Saturday 16:00

Մատնաչափիկը

Buy ticket
25 May Saturday 18:00

Մատնաչափիկը

Buy ticket
26 May Sunday 12:00

Rules of our city

Buy ticket
26 May Sunday 14:00

Rules of our city

Buy ticket
26 May Sunday 15:00

Magical tales

Buy ticket
26 May Sunday 16:00

Rules of our city

Buy ticket
26 May Sunday 16:30

Magical tales

Buy ticket
29 May Wednesday 19:30

Я здесЪ

Buy ticket
31 May Friday 19:30

Дзинь

Buy ticket
1 June Saturday 12:00

The three pigs

Buy ticket
1 June Saturday 14:00

The three pigs

Buy ticket
1 June Saturday 16:00

The three pigs

Buy ticket
2 June Sunday 16:00

The Golden Chick

Buy ticket
2 June Sunday 18:00

The Golden Chick

Buy ticket
8 June Saturday 16:00

The foolish man

Buy ticket
8 June Saturday 18:00

The foolish man

Buy ticket
9 June Sunday 12:00

"Winnie the Pooh"

Buy ticket
9 June Sunday 12:00

Дюймовочка

Buy ticket
9 June Sunday 14:00

"Winnie the Pooh"

Buy ticket
9 June Sunday 16:00

Մատնաչափիկը

Buy ticket
9 June Sunday 18:00

Մատնաչափիկը

Buy ticket
12 June Wednesday 19:30

Bukowski

Buy ticket
15 June Saturday 12:00

The invincible rooster

Buy ticket
15 June Saturday 14:00

The invincible rooster

Buy ticket
15 June Saturday 16:00

Magical tales

Buy ticket
15 June Saturday 18:00

Magical tales

Buy ticket
16 June Sunday 12:00

The Golden Fish

Buy ticket
16 June Sunday 14:00

The Golden Fish

Buy ticket
22 June Saturday 12:00

Crowing

Buy ticket
22 June Saturday 14:00

Crowing

Buy ticket
22 June Saturday 16:00

Red riding hood

Buy ticket
22 June Saturday 18:00

Red riding hood

Buy ticket
23 June Sunday 12:00

Rules of our city

Buy ticket
23 June Sunday 12:00

Дюймовочка

Buy ticket
23 June Sunday 14:00

Rules of our city

Buy ticket
23 June Sunday 16:00

Rules of our city

Buy ticket
23 June Sunday 16:00

Մատնաչափիկը

Buy ticket
23 June Sunday 18:00

Մատնաչափիկը

Buy ticket
25 June Tuesday 19:30

Oscar and lady in rose

Buy ticket
26 June Wednesday 19:30

Oscar and lady in rose

Buy ticket
27 June Thursday 19:30

Я здесЪ

Buy ticket
29 June Saturday 12:00

Tailless Fox

Buy ticket
29 June Saturday 14:00

Tailless Fox

Buy ticket
29 June Saturday 16:00

The Crocodile

Buy ticket
29 June Saturday 18:00

The Crocodile

Buy ticket
30 June Sunday 12:00

The hedgehog's fur

Buy ticket
30 June Sunday 14:00

The hedgehog's fur

Buy ticket
30 June Sunday 16:00

The foolish man

Buy ticket
30 June Sunday 18:00

The foolish man

Buy ticket
25 May Saturday 12:00

The invincible rooster

Puppet performance based on Hovhannes Tumanyan's fairy tale of the same name.

Buy ticket
25May
25 May Saturday 14:00

The invincible rooster

Puppet performance based on Hovhannes Tumanyan's fairy tale of the same name.

Buy ticket
25May
25 May Saturday 16:00

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
25May
25 May Saturday 18:00

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
25May
26 May Sunday 12:00

Rules of our city

Heroes of our city teach children the rules of the road, how to cross the street and what not to do. All this will be accompanied by animations and songs.

Buy ticket
26May
26 May Sunday 12:00

Волшебные сказки по мотивам Гарри Поттера

Сказки Барда Бидля Сказка о трёх братьях Колдун и прыгливый горшок Волосатое сердце колдуна Зайчиха Шутиха и её пень-зубоскал

Buy ticket
26May
26 May Sunday 14:00

Rules of our city

Heroes of our city teach children the rules of the road, how to cross the street and what not to do. All this will be accompanied by animations and songs.

Buy ticket
26May
26 May Sunday 15:00

Magical tales

We have created a magical world especially for Harry Potter lovers

Buy ticket
26May
26 May Sunday 16:00

Rules of our city

Heroes of our city teach children the rules of the road, how to cross the street and what not to do. All this will be accompanied by animations and songs.

Buy ticket
26May
26 May Sunday 16:30

Magical tales

We have created a magical world especially for Harry Potter lovers

Buy ticket
26May
29 May Wednesday 19:30

Я здесЪ

test

Buy ticket
29May
31 May Friday 19:30

Дзинь

Mono performance - poetry Narine Grigoryan Directed by Ruben Babayan

Buy ticket
31May
1 June Saturday 12:00

The three pigs

A production of one of the most beloved and well-known children's fairy tales, filled with humor and musical numbers. It is based on a simple truth: to have a strong house, the house must be built of stone.

Buy ticket
1Jun
1 June Saturday 14:00

The three pigs

A production of one of the most beloved and well-known children's fairy tales, filled with humor and musical numbers. It is based on a simple truth: to have a strong house, the house must be built of stone.

Buy ticket
1Jun
1 June Saturday 16:00

The three pigs

A production of one of the most beloved and well-known children's fairy tales, filled with humor and musical numbers. It is based on a simple truth: to have a strong house, the house must be built of stone.

Buy ticket
1Jun
2 June Sunday 12:00

Սուտլիկ Որսկանը

Սուտլիկ Որսկանը

Buy ticket
2Jun
2 June Sunday 14:00

Սուտլիկ Որսկանը

Սուտլիկ Որսկանը

Buy ticket
2Jun
2 June Sunday 16:00

The Golden Chick

Love is the only emotion that does not depend on anything. It is this love that is born together with the chick and awakens the stone heart of the wolf.

Buy ticket
2Jun
2 June Sunday 18:00

The Golden Chick

Love is the only emotion that does not depend on anything. It is this love that is born together with the chick and awakens the stone heart of the wolf.

Buy ticket
2Jun
8 June Saturday 12:00

И снова Красная Шапочка

The most loved and children's musical performance staged with new and modern motifs.

Buy ticket
8Jun
8 June Saturday 14:00

И снова Красная Шапочка

The most loved and children's musical performance staged with new and modern motifs.

Buy ticket
8Jun
8 June Saturday 16:00

The foolish man

The performance is staged based on Hovhannes Tumanyan's fairy tale "The Foolish Man".

Buy ticket
8Jun
8 June Saturday 18:00

The foolish man

The performance is staged based on Hovhannes Tumanyan's fairy tale "The Foolish Man".

Buy ticket
8Jun
9 June Sunday 12:00

"Winnie the Pooh"

Puppet performance according to A. Milne's fairy tale of the same name. A story about the adventures of a funny and friendly teddy bear and his friends.

Buy ticket
9Jun
9 June Sunday 12:00

Дюймовочка

Теневой спектакль «Дюймовочка» основана по одноименной сказке Андерсена. В спектакле используются разновидности театра теней и анимация.

Buy ticket
9Jun
9 June Sunday 14:00

"Winnie the Pooh"

Puppet performance according to A. Milne's fairy tale of the same name. A story about the adventures of a funny and friendly teddy bear and his friends.

Buy ticket
9Jun
9 June Sunday 16:00

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
9Jun
9 June Sunday 18:00

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
9Jun
12 June Wednesday 19:30

Bukowski

Charles Bukowski's Life Story

Buy ticket
12Jun
15 June Saturday 12:00

The invincible rooster

Puppet performance based on Hovhannes Tumanyan's fairy tale of the same name.

Buy ticket
15Jun
15 June Saturday 14:00

The invincible rooster

Puppet performance based on Hovhannes Tumanyan's fairy tale of the same name.

Buy ticket
15Jun
15 June Saturday 16:00

Magical tales

We have created a magical world especially for Harry Potter lovers

Buy ticket
15Jun
15 June Saturday 18:00

Magical tales

We have created a magical world especially for Harry Potter lovers

Buy ticket
15Jun
16 June Sunday 12:00

The Golden Fish

Performance of Alexander Pushkin's fairy tale of the same name

Buy ticket
16Jun
16 June Sunday 14:00

The Golden Fish

Performance of Alexander Pushkin's fairy tale of the same name

Buy ticket
16Jun
16Jun
16Jun
22 June Saturday 12:00

Crowing

Poet Rooster is in trouble. He's lost his most important word, "Crowing" and what's a rooster without a cheerful song to start all animals' day?

Buy ticket
22Jun
22 June Saturday 14:00

Crowing

Poet Rooster is in trouble. He's lost his most important word, "Crowing" and what's a rooster without a cheerful song to start all animals' day?

Buy ticket
22Jun
22 June Saturday 16:00

Red riding hood

.

Buy ticket
22Jun
22 June Saturday 18:00

Red riding hood

.

Buy ticket
22Jun
22 June Saturday 19:30

My family is in my suitcase

The performance is about Narine, who tells about her experiences during the first heroic battle of Artsakh.

Buy ticket
22Jun
23 June Sunday 12:00

Rules of our city

Heroes of our city teach children the rules of the road, how to cross the street and what not to do. All this will be accompanied by animations and songs.

Buy ticket
23Jun
23 June Sunday 12:00

Дюймовочка

Теневой спектакль «Дюймовочка» основана по одноименной сказке Андерсена. В спектакле используются разновидности театра теней и анимация.

Buy ticket
23Jun
23 June Sunday 14:00

Rules of our city

Heroes of our city teach children the rules of the road, how to cross the street and what not to do. All this will be accompanied by animations and songs.

Buy ticket
23Jun
23 June Sunday 16:00

Rules of our city

Heroes of our city teach children the rules of the road, how to cross the street and what not to do. All this will be accompanied by animations and songs.

Buy ticket
23Jun
23 June Sunday 16:00

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
23Jun
23 June Sunday 18:00

Մատնաչափիկը

«Մանտաչափիկ» ստվերային ներկայացումը հիմնված է Հ.Ք. Անդերսենի համանուն հեքիաթի վրա: Ներկայացման մեջ օգտագործվում են ստվերային թատրոնի տարատեսակները - անիմացիոն հատվածներ: Հեքիաթը մի աղջկա մասին է, որ ծնվում է ծաղիկի միջից, ու անցնելով բազմաթիվ փորձությունների ու արկածների միջով, հասնում է իր երազանքին:

Buy ticket
23Jun
25 June Tuesday 19:30

Oscar and lady in rose

Oscar and lady in rose

Buy ticket
25Jun
26 June Wednesday 19:30

Oscar and lady in rose

Oscar and lady in rose

Buy ticket
26Jun
27 June Thursday 19:30

Я здесЪ

test

Buy ticket
27Jun
29 June Saturday 12:00

Tailless Fox

.

Buy ticket
29Jun
29 June Saturday 14:00

Tailless Fox

.

Buy ticket
29Jun
29 June Saturday 16:00

The Crocodile

Ինտերակտիվ մոնոներկայացում Միայնակ, բայց լավատես Կոկորդիլոսի արկածները

Buy ticket
29Jun
29 June Saturday 18:00

The Crocodile

Ինտերակտիվ մոնոներկայացում Միայնակ, բայց լավատես Կոկորդիլոսի արկածները

Buy ticket
29Jun
30 June Sunday 12:00

The hedgehog's fur

test

Buy ticket
30Jun
30 June Sunday 14:00

The hedgehog's fur

test

Buy ticket
30Jun
30 June Sunday 16:00

The foolish man

The performance is staged based on Hovhannes Tumanyan's fairy tale "The Foolish Man".

Buy ticket
30Jun
30 June Sunday 18:00

The foolish man

The performance is staged based on Hovhannes Tumanyan's fairy tale "The Foolish Man".

Buy ticket
30Jun
May 2022

«Ոսկե ճուտիկը» Աբովյանի ամենամյա թատերական փառատոնին

Ս/թ հոկտեմբերի 8-ին Հ. Թումանյանի անվան Տիկնիկային թատրոնը Աբովյանում անցկացվող թատերական փառատոնի շրջանակում մեծ հաջողությամբ ցուցադրեց Վ. Օռլովի «Ոսկե ճուտիկը» (բեմադրությունը՝ Կարեն Խաչատրյանի):

June 2022

Festival in Kirov

Երևանի պետական տիկնիկային թատրոնը վերադարձել է Կիրովից, ուր տեղի մշակույթի զարգացման կոմիտեի նախաձեռնությամբ հունիսի 17-18-ին անց կացվեց «Сказочные игры на Вятке» միջազգային փառատոնը:

June 2023

Marieta Dovlatbekyan's "Bukowski" performance in Bratislava, the capital of Slovakia.

Dear spectators, we are pleased to inform you that this year an interesting precedent took place in the history of puppet theater: for the first time, the premiere of our theatrical performance took place in another country, specifically in Bratislava, the capital of Slovakia